Cymraeg/Welsh

Mae Tim Cymru yn darparu gwasanaethau a hyfforddiant meddygol annibynol, o'r safon uchaf ar hyd a lled Cymru.
Gwasanaethau
Darpariaeth Cymorth Cyntaf i Ddigwyddiadau.
Darpariaeth Ambiwlans i ddigwyddiadau.
Ymgynghori Cynllunio, Iechyd a Diogelwch.
Darpariaeth Meddygol Teledu/Ffilm.
Gwasanaethau Cludiant Ambiwlans ac Adalwad.
Gwasanaethau Ambiwlans Cytundebol GIG.
Darpariaeth Meddygol/Cymorth Cyntaf ar leoliad.
Gwasanaethau Fflebotomi.
Hyfforddiant Gofal Brys.

English/Saesneg

Team Wales provides independent high quality medical services and training Throughout Wales
Services 
Event First Aid Cover
Event Ambulance Cover
Event Safety & Planning Consultation.
TV/Film Medical Provision
Ambulance Transport Services & Repatriation.
Contracted NHS Ambulance Provision
Site First Aid  Medical Cover
Contract Phlebotomy Services
Emergency Care Training 
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
Rhai o'n cleientiaid yng Nghymru
Some Of Our Clients In Wales

Accredilink Community Response Taskforce Cyf Is a Registered Non For Profit Company in England and Wales. Reg:- 12554125

6 Meirion Gardens

Colwyn Bay

Conwy, LL297PR

hpc logo.webp
DBS logo.jpg
college of paramedics logo.jpg
CARD BACK_JPG.jpg